Rehabilitacja w endoprotezoplastyce


Fizjoterapia jest integralną częścią całościowego postępowania leczniczego związanego z endoprotezoplastyką stawu kolanowego i biodrowego.

Fizjoterapie można podzielić na kilka okresów:

 1. Okres przedoperacyjny.

Jest bardzo ważnym etapem całościowego postępowania usprawniającego. W tym okresie stopniowo przygotowujemy Pacjenta i jego najbliższą rodzinę do zabiegu operacyjnego. Jest wiele ćwiczeń, które Pacjent może wykonywać przed operacją, a które pomogą w szybszej rekonwalescencji po przebytym zabiegu i skrócą czas powrotu do zdrowia i pełni sił. Dla przykładu: wzmocnienie mięśni górnej połowy ciała ułatwi używanie kul czy balkonika. W okresie przedoperacyjnym stosowane są również ambulatoryjne zabiegi z zakresu fizykoterapii oraz kinezyterapii.

Ćwiczenia, które warto wykonywać przed endoprotezoplastyką biodra:
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Formą wspomagającą okres przedoperacyjny może być:
orteza
balkonik
chodzik
trójnóg
laska
kula

2. Okres szpitalny.

Rehabilitacja rozpoczyna się już w pierwszej dobie po operacji i przebiega stopniowo. W pierwszej fazie Pacjent jest pionizowany, następnie staje na nogi przy wsparciu kul łokciowych i ma wdrażaną odpowiednią rehabilitację. Usprawnianie po zabiegu endoprotez w Medical Magnus Clinic odbywa się pod fachową opieką lekarzy i fizjoterapeutów.

3. Okres pooperacyjny – wczesny i końcowy

Okres ambulatoryjny wczesny

Okres ambulatoryjny końcowy

Postępowanie rehabilitacyjne musi być dostosowane do:

wieku
Pacjenta
ogólnej
sprawności
wydolności
organizmu
chorób
współistniejących
uwarunkowań psychofizycznych
W zależności od powyższych w poszczególnych okresach rehabilitacyjnych stosuje się różnorodne ćwiczenia, zabiegi fizjoterapeutyczne oraz przyrządy wspomagające (jak np.: kule, balkoniki). Ich wyboru dokonuje lekarz w porozumieniu z fizjoterapeutą. Rehabilitacja przedoperacyjna oraz pooperacyjna obejmuje zarówno zabiegi i ćwiczenia ambulatoryjne w specjalistycznych ośrodkach, jak i ćwiczenia w warunkach domowych pod ścisłą kontrolą fizjoterapeuty. W Medical Magnus Clinic Pacjenci mają przekazywaną szeroką wiedzę z zakresu rehabilitacji. Oferujemy cykl zabiegów rehabilitacyjnych specjalnie wystandaryzowanych dla Pacjentów przechodzących zabiegach endoprotezoplastyki.
#
Skip to content